Đorđo Agamben: Rekvijem za studente

Iskustvo koje je trajalo deset stoleća zauvek se gasi. Studenti više neće živeti u gradovima u kojima su njihovi univerziteti. Umesto toga, slušaće predavanja zatvoreni u svoje sobe

Đ. Agamben: Medicina kao religija

Stanje vanrednosti u kom živimo upućuje na zaključak da je medicina kao religija sjedinila trajnu krizu kapitalizma sa hrišćanskom idejom o kraju vremena