Ivan Danilov: Dolar se zaljuljao

Američki eksperti i mediji koji se bave finansijama ukazuju na promenu koja je strašna za SAD – „dolarski usisivač“ više ne funkcioniše