Reset ukrajinske politike

Teško da se u Donbasu može bilo šta rešiti silom. Rusija ne može priuštiti sebi gubitnički scenario, ali se podgrejavanjem konflikta mogu uvoditi nove sankcije protiv Rusije i trošiti njeni resursi

Novi krug ruske istorije

Iz zapisa Prilepina o Donbasu provejava jedno osnovno osećanje i duboko ubeđenje: „Ovo se već dešavalo sa nama! Ovo nam nije prvi put!“