Zli dusi, ovde i sad

Sad razumem ljude koji uporno navode ovu knjigu kao primer o čitavom nizu pitanja. Toliko uporno da to čak i nervira. Prema njima ću biti tolerantan zato što ih savršeno razumem: ljude preplavljuju emocije. Baš kao mene sad

Zlatno doba

Prelazak u srebrno doba, a potom u bronzano i, naposletku, u gvozdeno doba označava naše dalje srozavanje, naše sve veće udaljavanje od te večne sadašnjosti čiji još samo privid zamišljamo i sa kojom više nemamo zajedničku granicu

Evropejština (2)

U Rusiji ponovo oživljava iskonski i samobitni duh ruske kulture, koji su toliko voleli Homjakov, Danilevski i Dostojevski, a koji je Špengler prepoznao kao obećanje za naredni milenijum

Evropejština (1)

Postavlja se pitanje da li je Zapad uzvratio na rusku ljubav? Paradoksalno, tvrdi Nikolaj Danilevski, „što smo iskrenije i nesebičnije usvajali pojedine evropske tačke gledišta, time nas je Evropa dublje mrzela"

Milo Lompar: Dostojevski i pitanje Boga

Dostojevski u jednom pismu kaže da ga je čitavog života mučilo samo jedno jedino pitanje – pitanje o Bogu. Ono je bilo sržni predmet njegove misli i njegove imaginacije