„Mesija” na svoju ruku (1)

Mekdauelovu izjavu autorizovao je Pentagon, ali mu do kraja života nije bilo dozvoljeno da o svemu piše i govori. Zašto? Zato što je u pitanju bila tajna „velikog formata”, čiji značaj izlazi na videlo tek danas

O trunu i balvanu

Saopštenje hrvatskog Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Frojd bi nazvao projekcijom – to je odbrambeni mehanizam kad neko drugima pripisuje vlastite emocije ili impulse

M. Danojlić: Ceo život pod okupacijom

Niskoguzi je još početkom 1945. jasno odredio da prema Srbiji ne treba imati milosti, da je treba smatrati za okupiranu teritoriju. Seljačkom narodu je rečeno da više ne postoji