Teorija tri sveta (1)

Zemlje BRIKS su na objektivan način razumele zoniranje civilizacija i počele da razvijaju svoje odnose unutar ove paradigme. Tako je počelo oblikovanje novog modela drugog sveta, ovog puta mnogopolarnog