Ko su Bajdenovih pet diplomata za Balkan?

Dvojica su učestvovala u uspostavljanju rada Ambasade SAD u Srbiji nakon petooktobarskih promena, dvojica su bili učesnici pregovora u Rambujeu, a jedan je pisao tekst Dejtonskog sporazuma