Mongolska Evroazija (5)

Rusija će, posle povlačenja Mongola sa istorijske scene, postati okosnica pete, ruske Evroazije, i nova „horda sa Istoka” koja do današnjeg dana plaši zapadnoevropske narode i njihove saveznike