Soros priznao poraz od Rusije

On je izjavio da je EU „organizacija koja se nalazi na ivici raspada“, a da je Rusija „sila zasnovana na nacionalizmu koja se preporađa“