Pad prve bankarske domine?

Nakon bankrota Banke sicilijumske doline koji je pokrenuo paniku na zapadnim finansijskim tržištima, mnogi su zabrinuti da je to bila samo prva domina na putu ka širem kolapsu

Le Figaro: Egzodus evropskih fabrika u SAD

List ukazuje da je ovo „nova pretnja konkurentnosti celokupne evropske industrije” i dodaje da „neki to vide kao opasnost od novog talasa masovne deindustrijalizacije Evrope u interesu SAD”

Mrtvo more ekonomske misli

Više od decenije posle Francuske, i anglosaksonski svet se polako trezni i stvara pokret za novo promišljanje ekonomije. Pokret se proširio i na druge delove sveta, ali ne i na Srbiju