Miša Đurković: Eutanazija Srbije

U šoku sam pročitao da pisci žele da legalizuju lapot jer u predlogu stoji da porodica može da zatraži dozvolu za eutanaziju iz socijalnih razloga