Širenje straha od (neo)evroazijstva

(Neo)evroazijska misao kapilarno je prodrla u sve delove sveta i u različitim varijantama i dimenzijama postala prijemčiva svim narodima i državama koje je Pax Americana na ovaj ili onaj način ugrožavala