Pozadina igre oko cene gasa

Previsoke cene gasa u Evropi ne odgovaraju Moskvi već snabdevačima koji su udaljeni od evropskog tržišta, ne poseduju mrežu cevovoda kakvu ima Rusija i isporuke vrše tankerima

Evropa između života i smrti

Na „dnevnom redu“ budućih debata o „sudbini Evrope“ pomaljaju se sasvim nove, moguće i najvažnije teme. Ko je i zašto za „kulturu života“, a ko je i zašto za „kulturu smrti“?

Evropa nakon Avganistana

Evropa bespovratno tone u globalnu beznačajnost. Pokušaće, međutim, da privid svog značaja i moći održava preko zemalja koje bi htele da budu članice EU, i to pre svega na tzv. Zapadnom Balkanu