N. Babić: Homo sorosensus

Situacija sa Soroševim člankom savršeno pokazuje mehanizam političkog i “ideološkog” učešća američkog milijardera u globalnim poslovima