F. Rodić: Latentni hitlerizam

Da li je podsvest organizatora Apela 88 isplivala na površinu? Da li su ovi „antifašisti“ zapravo „latentni fašisti“