Napuštanje „evropskog puta”

Preuzimanje kontrole (Taking Control) je važna nova knjiga o izlasku Britanije iz Evropske unije, koja pokazuje da je odnos između EU i demokratije negativan, odnosno da EU sputava demokratiju