Usvojen budžet za narednu godinu

Budžet predviđa bolja primanja građana, unapređene zdravstvene zaštite, bolje uslove za školovanje dece i modernizaciju obrazovnog sistema