Povratak crvene Kine

Učvršćujući tradicionalni marksistički ontološki i epistemološki okvir za razumevanje sveta i reagovanje na zbivanja u njemu, Si je pozvao partiju da „razvije novi oblik ljudske civilizacije”

Izazovi novog sveta

Današnji svet podseća na onaj ih 1970-ih ili čak 1920-ih. Ali tu je jedan važan izuzetak: Azijski hegemon više nije Japan nego Kina