O problematici pesničkog

Treba li pesnik da bude kao propagandista za njegov srednji stalež? Da li je umetnička veličina uopšte istorijski delatna, da li ona zahvata u proces postojanja? Da li je Ničeu to pošlo za rukom?