Fudbalske korona bombe

Ljude koji su do juče plašeni da ćemo završiti kao Italija trebalo je na brzinu ubediti da je korona stvar prošlosti. To je bio razlog za radikalno ukidanje mera