A. Apostolovski: Politička pljuvaonica

Ako su posle Drugog svetskog rata crveni ukinuli pljuvaonice, mahom postavljene u javnim ustanovama, kako se dogodilo da su retoričke pljuvaonice vaskrsle u političkoj debati?