Genocida, dajte mi genocida!

Da bi osigurala da će Zapad iskoristiti sva sredstva da ih „spasava“, ukrajinska strana serijski pokušava da falsifikuje, isprovocira i prizove genocid, vodeći se priručnikom iz BiH

Genocid kao ideologija

Bizarna opsednutost Bošnjaka genocidom, prepoznavanje svega i svačega kao genocida, potpuno neshvatljivo širenje značenja tog pojma bez bilo kakvog kriterijuma i ograničenja, sasvim sigurno su stariji od tragičnih događaja iz 1995. godine