Ekonomske poluge političke moći

Neosporno je da je termin „geoekonomija” – korišćenje ekonomske moći od strane država u cilju ostvarivanja njihovih geopolitičkih i ekonomskih ciljeva – ušao na velika vrata u diskurs današnjice