Istorija kao borba za geografiju

Bilo da se gleda sa stanovišta narušavanja svetskog mira, ili da se hantingtonovski apostrofira dimenzija globalnog sudara zapadnog i pravoslavnog sveta – polazište i ishodište je geografsko

M. Stepić: Nadmetanje toponimima

Epidemija prilagođavanja toponima „novim realnostima“ raširila se iz laboratorije gde je vršen eksperiment razlaganja Jugoslavije