Nemačka kreće u veliku eksploataciju litijuma

Do skoro nije postojala tehnologija koja bi eksploataciju rezervi litijuma omogućila na ekonomičan, ekološki prihvatljiv i održiv način. Sada su prijavljena ili u pripremi čak dva patenta

F. Rodić: Litijumski puč

Šta je dovelo do svrgavanja Eva Moralesa, čoveka kojem čak i protivnici priznaju da je Boliviju učinio mnogo boljom za život najširih narodnih masa?