Balkanizacija planete

Balkan je odavno postao sinonim trusnog geopolitičkog regiona i etalon nemirnog „geopolitičkog tla”. Njegov eksplozivni potencijal zaslužan je što se smatra „buretom baruta” i „tempiranom bombom”

Istorija kao borba za geografiju

Bilo da se gleda sa stanovišta narušavanja svetskog mira, ili da se hantingtonovski apostrofira dimenzija globalnog sudara zapadnog i pravoslavnog sveta – polazište i ishodište je geografsko