Rat bogatih protiv siromašnih

Od kraja Hladnog rata traje frontalni napad globalista na ostatke socijalne države. Reč je o sukobu koji je u međuvremenu poprimio obeležja planetarnog rata između „partije bogatih i partije siromašnih”

Čija je Srbija?

Odupreti se pritiscima Zapada jeste izazov sadašnjih vlasti, ali i naroda koji mora jasno i vidljivo izraziti svoje neslaganje sa svakim oblikom kapitulacije po pitanju KiM

Poredak Katehona

Istorija Zapada od Novog doba pa sve do danas je priča o širenju haosa – njegovoj moći, intenzitetu, radikalnosti. Rusija se našla nasuprot civilizacije haosa – možda i bez jasnog i svesnog izbora

Medvedevljeva peta teza

U traganju za smislom, gospođa Pelosi dobacuje do narativa – bez smisla. Čini se da je i za ovaj teški nesporazum s logikom i činjenicama nadležna peta teza Dmitrija Medvedeva

Rusija kao Katehon

Danas kada Zapad, po rečima Petra Akopova, „primenjuje protiv Rusije nuklearnu bombu ’izolacije’ i ’odbacivanja’“, ona dobija priliku ne samo da obnovi državnu suverenost već da se iznova potvrdi kao imperija i kao Katehon