Licemerje u glavnoj ulozi

Glumci danas nastupaju kao samoproglašena moralna elita i savest društva sa posebnom odgovornošću. Drugi delovi društva sa neuporedivo više razloga imaju pravo na takvu ulogu

Seka Sablić protiv sarme

Sa ove vremenske distance možemo trezveno sagledati Sekinu izjavu o sarmama i otadžbini i reakcije koje su usledile. Ova priča je ono geteovsko „malo ogledalo“ u kome se ogleda velika istina