B. Korkodelović: Kineska zlatna sedmica

Vizija Pekinga za NR Kinu u 2035. jeste zemlja „temeljne socijalističke modernizacije” i udvostručenog BDP čime bi nadmašila Sjedinjene Države kao vodeća svetska ekonomija