Posledice (ne)zavisnosti centralnih banaka

I pored neslavne epozode sa visokom inflacijom širom sveta, verovatno je da će se nastaviti snažno povećanje ekspanzivnosti monetarne politike u „vanrednim situacijama”, što narušava osnovne postulate targetiranja inflacije

Mesto Beograda na novom Putu svile

Saradnja sa zemljom koja ima višak slobodnih sredstava i kompanije koje posluju na visokom tehnološkom nivou, te su posledično sposobne da produkuju globalno konkurentan izvoz, bez sumnje je dobitna kombinacija

Aprilske projekcije MMF-a

Ove godine evrozona će rasti tek 0,8%, SAD 2,7%, Rusija 3,2%, Kina 4,6, dok se za Indiju očekuje povećanje BDP-a od visokih 6,8%. Ekonomske projekcije za Srbiju su dobre: BDP će se ove godine uvećati za 3,5%

Ekonomske poluge političke moći

Neosporno je da je termin „geoekonomija” – korišćenje ekonomske moći od strane država u cilju ostvarivanja njihovih geopolitičkih i ekonomskih ciljeva – ušao na velika vrata u diskurs današnjice

Zapad protiv kineskog čuda

Kineska industrijalizacija je bez presedana. Njena industrijska proizvodnja čini oko trećine svetske, tri puta je veća od američke, i premašuje produkciju devet sledećih najvećih industrijskih proizvođača zajedno

Globalna ekonomija u 2024

Eskalacija krize na Bliskom istoku, nastavak rata u Ukrajini, nadolazeća godina sa najviše izbora u istoriji, uz stalnu nestabilnost tržišta, čine snažan ekonomski oporavak širom sveta nerealnim

Mitovi o globalizaciji

Kada liberalne države poput SAD i Britanije štite svoje nacionalne interese – uočava se snaga nacionalizma kao vodeće ideologije današnjice, i razotkriva da je priča o globalnoj ekonomiji samo mit