S. Antonić: Brkate komesarke ponovo jašu

„Ova kasta i njena ideologija očigledno da imaju za cilj da proizvedu stalni građanski rat između žena i muškaraca, gde ćemo se neprestano prebrojavati i podozrivo gledati”

Filip Rodić: Termidor u Srbiji

(Zlo)upotreba jezika u političke svrhe nije nikakva novost, ali je u prošlosti bila povezivana isključivo sa totalitarnim društvima

Miša Đurković: Čomićkina pravila

Brzina kojom je gospođa ministarka Čomić rešila da nas modernizuje je zapanjujuća, a o kakvom se ministarstvu za „dijalog” radi najbolje svedoči ograničavanje javne rasprave na dve nedelje