Praštaj svetla samotnice

Da su stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika obratili pažnju na crkvu u Gornjem Vinarcu i da smo je organizovano pohodili, crkva ne bi doživela da je varvari otmu i proglase katoličkom