Američka ideologija

Da li je Amerika istorijski presedan ili tek puka negacija svega što je vekovima činilo istinsku evropsku civilizaciju i kulturu?