Da li je moguć Drugi građanski rat u SAD?

„Balkanizacija“ SAD, zasnovana na drugačijim pogledima na probleme ekonomije, imigracije, večno prisutnih rasnih pitanja i žučnih debata oko seksualnih i polnih opredeljenja, neminovno uvlači Ameriku u začarani krug samoizolacije

Hronologija jedne tragedije

U Sudanu postoji ogroman konfliktni potencijal koji se lako aktivira, a visoka motivisanost spoljnih aktera da učestvuju u konfliktu predstavlja dodatno „dolivanje ulja na vatru”