Posthrišćanski moralni poredak

Suočeni smo sa revolucijom koja vodi u totalitarizam dezintegracije. Raskidanje sa osećanjem ljudskih granica koje donosi ideologija osvešćenosti pokazuje da je ona luđa od marksizma