F. Rodić: Progon bez prava na odbranu

Najnovija žrtva lova na veštice je doktor Borislav Antonijević, specijalista ginekologije i akušerstva u GAK „Narodni front” u Beogradu, koji je izrekao blasfemični stav da je homoseksualnost „bolest”

Globalni marš dekadencije (1)

Normalizacija pojava koje su do juče smatrane nenormalnim je proces koji je dugo prisutan na Zapadu, posebno u SAD. Sada se postepeno pojavljuje i u zemljama Istočne Evrope, u koje spada i Srbija

O fenomenu homoseksualizma

Kako je poznati italijanski slikar, pisac i filozof Julijus Evola u svom delu „Metafizika seksa” pokušao da objasni uzroke i pojavne oblike na Zapadu sve raširenijeg fenomena homoseksualnosti

Crtica o homoseksualizmu

Najveća šteta koju možemo učiniti homoseksualcima je prihvatanje njihove „različitosti“ kao nečeg društveno prihvatljivog