Lazanski: Ko prekraja istoriju

Pripisivati Srbima i Srbiji „zasluge” za sve nesreće na bivšim jugoprostorima nije ni pošteno, ni istorijski tačno. Bez obzira na doktorske titule