Svet posle liberalizma

Sociolog Imanuel Valerštajn ističe da je zahtev za istinski egalitarnom deobom vlasti – koji se pojavio posle kraha komunizma u Istočnoj Evropi – bio završni udarac za ideologiju liberalizma