Lupa nad Belom kućom

Osim pitanja finansiranja Ukrajine, otvara se još jedno pitanje: koliko će se rascepljenost u američkoj stranačkoj politici odraziti na vođenje politike SAD na Bliskom istoku?

Izborna saga porodice Bajden

Ako je tačno da „gde ima dima, ima i vatre”, investiciona i poslovna aktivnost Hantera Bajdena, sina Džoa Bajdena, predstavlja požar koji se vidi od Kalifornije do Kolorada