Indeks: Hrvatska umire

Za hrvatsku omladinu uglavnom postoji samo jedna perspektiva – život i rad u Nemačkoj