M. Radojičić: Anatomija jedne obmane

Šta je, zapravo, istina o dešavanjima u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u proteklih desetak godina, a koja su ovim najnovijim događajem samo kulminirala?