Otuđenje identiteta

U visokoindustrijalizovanim državama sveta, sve više je u porastu osećaj usamljenosti. Šta je ovo prouzrokovalo i postoji li rešenje? Da li je problem nastao prirodno ili je veštački podstaknut?

Varljiva postojanost pamćenja

Kada naša civilizacija nestane, budući istraživači će se za hiljadu godina suočiti sa zagonetkom: da li je u naše vreme pismenost nestala? Kako objasniti povratak ka usmenoj komunikaciji?

Putovanje u doba interneta

Tek kada se oslobodimo najboljih prijatelja svakog savremenog turiste počinjemo da putujemo kao ljudi koji imaju svoje ime i prezime, i svoju životnu priču, koja je drugačija od drugih