Istorijska poseta Bagdadu (2)

Neuništiv je narod koji se sa takvom odlučnošću i stoicizmom suprotstavlja mnogo nadmoćnijem agresoru. Osećaj solidarnosti je bio jedini odušak, uteha i osveta sejačima smrti

Istorijska poseta Bagdadu (1)

Zov solidarnosti dopirao je do nas. Prekaljeni u stradanjima i razvijanju otpora prema nepravdi i zloupotrebi sile, značilo nam je da iskažemo solidarnost i podršku iračkom narodu

Irak na prekretnici

Haotična situacija u Iraku čini da povratak na status kvo uspostavljen 2003. godine bude nezamisliv. Ali postoji i skrivena američka agenda