Dž. Galijašević: Ko je stavio na kocku i mir i Bosnu?

Kada hodža kaže: „Municija u Konjicu i Goraždu! Haubice u Travniku! Ručni bacači u Hadžićima! (…) Znaju oni da ovo nije šala i da bosanska snaga nije mala maca!“, onda ovaj skandal zavređuje reakciju pravosudnih organa