Zaokret ka sebi

Rusija je četiri veka išla na Istok i još četiri na Zapad. Nigde nije pustila korenje. Sada će nam biti potreban treći put