Bosna i bosanski, teze za razmišljanje

Bosna i Hercegovina je politički pojam, pa se nikako drugačije i ne može vrednovati. Svaki drugi pristup ne odgovara istorijskoj ili bilo kojoj drugoj naučnoj istini i uglavnom je predmet ili neznanja ili loše namere

Internet kultura i novi istorizam

Nije istorija ta koja vuče unatrag i koči napredak. Ona nije nešto što je zauvek predato zaboravu. Dužnost istorije je da upućuje na sadašnjicu, da neprekidno i nepotkupljivo opominje na budućnost

Novi srpski istorijski film

Pre povratka srpskom stanovištu, biće neophodno da u kontinuitetu održimo i srpski istorijski film. Dajmo mu šansu, kroz manje otrovnih strela i više suvislih komentara. Tema i žanrova je pregršt

Aleksandar Dugin: Uslovi naše pobede

U direktnom frontalnom obračunu sa Zapadom, naše slabe tačke ne samo da su se pokazale, već su postale kobne. Ako želimo da pobedimo, a nemamo drugog izbora, moramo suštinski promeniti sadašnji sistem

Istorija kao borba za geografiju

Bilo da se gleda sa stanovišta narušavanja svetskog mira, ili da se hantingtonovski apostrofira dimenzija globalnog sudara zapadnog i pravoslavnog sveta – polazište i ishodište je geografsko

O prostoru slobode

Novi roman Predraga Crnkovića, koji se bavi temom tajnih službi, rendgenski je precizan fikcijski posredovan snimak same strukture i kostura SFR Jugoslavije, od koje naposletku nije ostao ni taj kostur sam

O delu Vladimira Umeljića

Osim bogate stvaralačka biografije, Vladimir Umeljić bio je zapažen i po svom angažmanu u naporima srpske dijaspore da se srpsko ime opere i odbrani od nepravde koja još traje