Zasluge Stojana Novakovića

Stojan Novaković je bio privržen ideji o tome da srpski narod ima da sledi uzore razvijenih evropskih naroda