Javni interes u kulturi

Vlast i građani moraju biti svesni uloge kulturnih politika i kulturnih identiteta, odnosno njihove zloupotrebe za dezintegracione procese na unutrašnjem i na spoljašnjem planu