I. Miladinović: 95 godina od smrti Nikole Pašića

Malo se koji naš političar bavio svojim zanatom u tako komplikovanim vremenima, uz tako mnogo političkih neprijatelja. Bacio je u zasenak sve državnike Srbije (i Jugoslavije) po broju vlada koje je obrazovao – dvadeset i pet ukupno