Saveznička pomoć

„Rezolucija koja je došla iz Evropskog parlamenta nije napad nego želja saveznika da nam pomogne”, ističe Ivanka Popović. To je logika prema kojoj muž koji bije ženu ne vrši nasilje, već joj pomaže da se prizove pameti